Calendar

Okt
4
Mi
Stonehenge – live im Kuhstall
Okt 4 um 19:00 – 22:00
Okt
11
Mi
Sebi-rockt live im Stall
Okt 11 um 19:00 – 22:00
Okt
18
Mi
Duo Kapper & Autz – live im Kuhstall
Okt 18 um 19:00 – 22:00
Okt
25
Mi
Red Apple – live im Stall
Okt 25 um 19:00 – 22:00
Okt
28
Sa
Karaoke im Kuhstall mit Mr. Maniac
Okt 28 um 20:30 – 23:30
Nov
1
Mi
Tom Stryder – live im Stall
Nov 1 um 19:00 – 22:00
Nov
15
Mi
Julian Thome – live im Stall
Nov 15 um 19:00 – 22:00
Nov
22
Mi
DobBroMan – live im Stall
Nov 22 um 19:00 – 22:00
Nov
25
Sa
Karaoke im Kuhstall mit Mr. Maniac
Nov 25 um 20:30 – 23:30
Nov
29
Mi
Lucky Random – live im Stall
Nov 29 um 19:00 – 22:00